FTP-Overføring av filer

En enkel måte å legge ut filer på internett på er å bruke et FTP-program
Det finnes flere forskjellige slike programmer tilgjengelig. Et FTP-program som er greit å bruke og gratis er FileZilla.
Du trenger følgende informasjon for å kunne koble deg opp mot ditt serverområde:
Host Name: Din domene, f.eks www.domenia.no
Brukernavn og passord som du får tilsendt av oss.
Har du ikke fått det, ta kontakt med kundeservice.

Å bruke FileZilla
For svar på spørsmål rundt bruken av FileZilla, henviser vi til prosjektets webside www.filezilla-project.org
Domenia Norge AS
·
21 93 23 00
·
post@domenia.no
·
P.o. Box 70, Slemdal, 0710 Oslo